Asâ-yı Sırrî


Yazarı: Sırrî Kalender


Fiyatı: 160.00 

Sırrî Kalender mahlaslı zâtın ilhamlarının bir araya getirildiği serinin ikinci kitabı olan eser, irfân yolcularının eline verilmiş nûrânî bir asâ…

“Meydân-ı ezelde okundu âşikâre gülbangımız
Âşıklarla cem olduk âh ile kuruldu devrânımız
Sevgiliye izhâr-ı muhabbet içündür seyrânımız
Aşk eriyiz dâima yanmaktır bizim kârımız
Gülistanda bülbül olduk, âsumânda efgânımız
Su dibinde mâhî ile, bahr içinde hayâtımız
Toprakta tohum olduk, Âdem oldu meyvamız
Bulut olduk göğe ağdık, bârân oldu gözyaşımız
Su ateş, toprak ateş, hava ateş, mücessem bir nârız
Nârımız nûra döndü, şems oldu seyyârımız
Aşktır bizim vârımız, cismimiz ancak hicâbımız
Âşıklara aşk olduk, böyledir ahd ü peymânımız…”

Kitabı incelemek için tıklayınız.

E-kitap için tıklayınız.

Yazarı: Sırrî Kalender

Revak Kitabevi: 6

Rifâîlik Serisi: 2

Ebatları: 21×27 cm

Sayfa Sayısı: 118

Sert Kapak

Basım Tarihi: Ocak 2012

ISBN: 978-605-62635-6-9