Bektâşîliğin Bilinmeyenleri
Kahraman Özkök ile Söyleşi


Hazırlayan: Arzu Meral


Fiyatı: 150.00 

Bektâşîlik; Ehlibeyt’in bâtınî yolunu, kendine has irfanı, nefesleri, erkânı ve fıkralarıyla Anadolu, Rumeli, Mısır, Irak, Girit gibi büyük bir coğrafyada asırlar boyunca ayakta tutmuş; kimseye benzememiş, fakat müspet veya menfî mânâda “Bektâşîleşmiş” tabirini ortaya çıkaracak kadar sağlam bir karakteristiği olan; nâzenin sözünün mücessem şahsiyetlerini yetiştirmiş bir yoldur.

“Bu yol zaman içinde nasıl teşekkül etti? Dönüm noktalarındaki mühim şahsiyetleri kimlerdir? Bektâşî itikad, usûl ve erkânının bilinmeyen yönleri nelerdir? Diğer tarikatlerden ne tür farklılıkları vardır? Bektâşîliğin kendine özgü sembolleri ve bunların temsil ettiği mânâlar nelerdir?” gibi pek çok soruya cevap aranan bu söyleşide, Bektâşîliğin bugüne kadar dile getirilmemiş çeşitli cepheleriyle tanışacaksınız.

Kitabı incelemek için tıklayınız.

 

 

Hazırlayan: Arzu Meral

Revak Kitabevi: 44

Bektaşîlik Serisi: 7

Ebatları: 14×21,5

Sayfa Sayısı: 184

Karton Kapak

Basım Tarihi: Eylül, 2018

ISBN: 978-605-82775-6-4