Kisvenâme


Yazarı: Ali Sâbit el-Maârifî
Hazırlayan: Kahraman Özkök


Fiyatı: 70.00 

Rifâiyye’nin Maârifiyye kolu hakkında neşredilen eserlerin üçüncüsü olan Kisvenâme, gerek dervişler gerek kültür tarihçileri için hazine değerindedir. Eserde, Hazret-i Pîr Seyyid Ahmed er-Rifâî’nin on sekizinci batından torunu ve Maârifiyye kolunun sahibi Fethü’l-Maârif hazretlerinin kisveler hakkındaki içtihatları, oğlu ve halifesi Ali Sâbit Efendi tarafından teferruatı ile anlatılmaktadır.

Sâbit Efendi, tarikatte kullanılan hiçbir objenin gelişigüzel tayin edilmediğini, dikiş sayısından rengine kadar, her birinin âyet ve hadîslerle senetlendirilerek içtihat edildiğini izah etmektedir. Bu izahlar ışığında, dervişlerin ve şeyhlerin üzerindeki her kıyafetin, aslında aşk, irfan ve zevk ile yazılmış bir kitap olduğu ortaya çıkmaktadır. Okuyucu; imanlarını, aşklarını, irfanlarını, giydikleri kıyafetlere, kullandıkları eşyalara nakşeden o zarif ve nâzenin kimselerin yüce şahsiyetlerini ve eşyayı nasıl maneviyatlarının aynası hâline getirdiklerini, samimî bir üslûp içerisinde zevkle takip edecektir.

Hazret-i Fethü’l-Maârif’e ait olup, daha önce yayınlanmamış sekiz adet nutkun yanı sıra, Rifâî Maârifiyye’nin kisveleri, Hazret-i Maârif’e ve âilesine ait bazı eşyaların fotoğrafları da, ilk defa bu kitapla gün yüzüne çıkıyor.

Kitabı incelemek için tıklayınız.

E-kitap için tıklayınız.

Yazarı: Ali Sâbit el-Maârifî

Yayına Hazırlayan: Kahraman Özkök

Revak Kitabevi: 31

Rifâîlik Serisi: 7

Ebatları: 13,5×21 cm

Sayfa Sayısı: 120

Karton Kapak

Basım Tarihi: Haziran 2015

ISBN: 978-605-65943-0-4