Maârifî Nefesler


Hazırlayan: Kahraman Özkök


Fiyatı: 70.00 

Ehlibeyt’in bâtınî yolu, Hazret-i İmâm Rıza efendimiz ile Horasan’a ulaşmış, orada Türkler ve diğer bölge kavimleri ile buluşmuş ve zamanla İslâm coğrafyasının her yerine yayılmıştır. Hazret-i Fethü’l-Maârif de, söz konusu yolun bu topraklardaki en önemli temsilcilerinden biridir. Rifâiyye’nin Maârifiyye kolunun sahibi Fethü’l-Maârif hazretlerinin ve silsilesinden altı halifenin nutuklarını içeren Maârifî Nefesler, Ehlibeyt’in bâtınî yolunun inceliklerini beyan etmektedir. Hakikat-i Muhammediyye ve Sırr-ı Aleviyye‘ye sahip velîlerin, kimi zaman şifreli diyebileceğimiz bir tarzda, kimi zaman coşkulu ve sade bir anlatımla izhar ettikleri nefesler, bu zevâta inananların pek çok müşkilini hâllederken, yolu merak edenleri de hayret vadisine sürükleyecektir.


Kitabı incelemek için tıklayınız.

E-kitap için tıklayınız.

 

Yayına Hazırlayan: Kahraman Özkök

Revak Kitabevi: 29

Rifâîlik Serisi: 6

Ebatları: 13,5×21 cm

Sayfa Sayısı: 160

Karton Kapak

Basım Tarihi: Haziran 2015

ISBN: 978-605-64527-8-9