Mesnevî Hikâyeleri
[Gülzâr-ı Hakîkat]


Yazarı: Fazlullah Rahîmî
Hazırlayan: Arzu Meral & Aliye Uzunlar

(Tükendi)

E-kitap için tıklayınız.


Fiyatı: 350.00 

(TÜKENDİ) Hazret-i Mevlâna, Mesnevî-i Şerîf hikâyeleri ile herkesin nasiplenebileceği bir sofra açmıştır. Tercümeleriyle bu sofradan istifadeyi kolaylaştıran Fazlullah Rahîmî Efendi; son derece kıymetli şerhleriyle de, her idrak seviyesindeki insanın zevk alabileceği irfan dersleri sunmaktadır. Kitabı okuyacak olanlar, hayatın zorluklarına dair çözümleri ve derin mânâlara ait incelikleri bir arada bulabileceklerdir.

Son dönem Osmanlı Mevlevî büyüklerinden pek çoğunun kutup kabul ettiği Hazret-i Abdülkâdir Belhî’den ve Hazret-i Belhî’nin de mürşidi olan Hazret-i Reşâd-ı Velî’den nasip almış bulunan şârih Rahîmî Efendi; canlı Mesnevî‘nin ne demek olduğunu, Mesnevî‘nin cânı olanların diliyle anlatıyor. Günümüz Türkçesi ile neşredilen esere ek olarak, kitabın Osmanlı Türkçesi ile olan matbu nüshası ve transkripsiyonu da DVD içinde meraklısına arz edilmiştir.

Dedem Sultanü’l-Evliyâ Hazret-i Mevlânâ efendimi­zin, Kur’ân’ın özü olan Mesnevî-i Şerîf hikâyelerini, âşıkâ­ne bir tarzda tercüme edip, Gülzâr-ı Hakîkat ismi ile neşret­tiğiniz malûmum idi. Fakir de gül toplamak üzere o gül bahçesine dâhil oldum. Mesnevî ummanından son derece kıymetli ledünnî çıkarımlarınızdan dolayı irfanınıza hay­ran kaldığımı ifade etmek istedim.” Abdülhalim Çelebi (Ağustos, 1911)

Kitabı incelemek için tıklayınız.

Mesnevi – 1  Mesnevi – 2   Mesnevi – 3

Yazarı: Fazlullah Rahîmî

Yayına Hazırlayan: Arzu Meral & Aliye Uzunlar

Revak Kitabevi: 33

Mevlevîlik Serisi: 2

Ebatları: 13.5×21 cm  – 3 Cilt

Sayfa Sayısı: 240, 304, 320

Karton Kapak & Kutu İçinde

Basım Tarihi: Mart 2016

Takım No: 978-605-65943-2-8

ISBN: 978-605-65943-3-5 (1. cilt)   ISBN: 978-605-65943-4-2 (2. cilt)

ISBN: 978-605-65943-5-9 (3. cilt)