Rifâî-Sayyâdî Seyyidleri


Yazarı: Seyyid Ebu’l-Hüdâ es-Sayyâdî
Mütercim: Ahmet Kaya


Fiyatı: 70.00 

Seyyid Ahmed İzzeddin es-Sayyâd hazretlerinin içtihat etmiş olduğu Sayyâdiyye kolu, Rifâîliğin en meşhur koludur. Bu kolun, 19. yüzyılda karizmatik kişiliğiyle öne çıkmış temsilcilerinden biri de, Seyyid Ebu’l-Hüdâ es-Sayyâdî Efendi’dir.

Ebu’l-Hüdâ Efendi’nin, “Rifâî-Sayyâdî Seyyidleri” ismiyle Türkçeye kazandırılan eseri, neseben ve tarikaten mensup olduğu Rifâî-Sayyâdî silsilesindeki zâtların kısa biyografilerini içermektedir. Kitap yayına hazırlanırken, Sayyâdî Âsitânesi başta olmak üzere, Sayyâdî kolu ile ilgili tekke, türbe ve meşâyih fotoğraflarıyla da zenginleştirilmiştir.

Sahasında bir ilk olan kitap, hem tarikat tarihi ve sosyolojisi ile ilgilenenlerin hem de Anadolu topraklarında bu yolun izini sürenlerin baş ucu kitabı olacaktır.

Kitabı incelemek için tıklayınız.

E-kitap için tıklayınız.

 

Yazarı: Seyyid Ebu’l-Hüdâ es-Sayyâdî

Mütercim: Ahmet Kaya

Revak Kitabevi: 32

Rifâîlik Serisi: 8

Ebatları: 13,5×21 cm

Sayfa Sayısı: 112

Karton Kapak

Basım Tarihi: Aralık 2015

ISBN: 978-605-65943-1-1