Alevîlik ve Bektaşîlik Sırlarını
İfşa Ediyorum


Yazarı: Yusuf Fâhir Ataer
Hazırlayan: Kahraman Özkök

 


Fiyatı: 210.00 

Son dönem Bektaşî babalarından Yusuf Fâhir Ataer’in, Tarih Dünyası, Yeni Tarih Dünyası, Tarih Coğrafya Dünyası dergileri ve Son Havadis gazetesinde neşrettiği yazı dizileri, ilk defa bir araya getirilerek okuyucuya sunuluyor.

Geniş bir araştırmanın ve tecrübenin neticesi olarak ortaya çıkan bu yazılarda; ilk dönem İslâm tarihi ve Kur’ân-ı Kerîm ile alâkalı tartışmalı mevzular, Ehlibeyt’in yaşadıkları, Şiîliğin ve Sünnîliğin doğuşu, Anadolu Alevîliği, Alevîliğin kolları, usûlleri, erkân ve itikat farkları, Hacı Bektâş-ı Velî ve Yunus Emre hakkında yanlış bilinenler, Bektaşîlik hakkında yazılan kitapların tenkidi, Üsküdarlı Hâşim Baba’nın Bektaşîlik ve Anadolu Alevîliğindeki yerinin belgelerle ispatı, son dönem Bektaşî babaları ile diğer tarikat mensuplarından hatıralar ve daha pek çok mesele, samimiyet, salâhiyet ve dirayetle işleniyor…

“Bu eseri okuyanlar, Bektaşîlik hakkında bu­güne kadar yazılmış olan şeylerin hakikatten ne kadar uzak olduğunu anlayacakları gibi; Bektaşîliğe mensup olanlar da, Bektaşîliğin kendi bildiklerinden ve zannettiklerinden tama­men bambaşka bir şey olduğunu göreceklerdir.”

Yusuf Fâhir Baba

Kitabı incelemek için tıklayınız.

Yazarı: Yusuf Fâhir Ataer

Yayına Hazırlayan: Kahraman Özkök

Revak Kitabevi: 34

Bektaşilik Serisi: 5

Ebatları: 14×21 cm

Sayfa Sayısı: 432

Karton Kapak

1. Baskı: Mayıs 2016

2. Baskı: Haziran 2019

ISBN: 978-605-65943-6-6