Devr-i Dâim


Yazarı: Seyyid Hâşim Baba
Hazırlayan: Kahraman Özkök

(Tükendi)

E-kitap için tıklayınız.


Fiyatı: 150.00 

(TÜKENDİ)

Üsküdarlı Seyyid Mustafa Hâşim Baba’nın, Vâridât‘ının yanı sıra dokuz mektubunu da içeren bu çalışmada, Hâşim Baba ve yolu hakkında bugüne kadar bilinmeyen pek çok husus gün ışığına çıkmaktadır. Meraklısı için son derece orijinal bilgiler içeren eserdeki fotoğraflar da, tarihî birer vesika hükmündedir.

Şu cihâna dâim gelip giden Mu­hammed-Ali’dir ve Muhammed-Ali’nin devri dâimdir.” haki­katine istinaden Devr-i Dâim ismiyle yayınlanan Hâşim Baba’nın Vâridât’ı; tamamen insan merkezlidir ve insan muamması çözülürse, kâinatta çözülmemiş bir nok­ta kalmayacağını bildirmektedir.

Hâşim Baba’nın, “Besmelenin sırları nelerdir? Kaç çeşit velâyet vardır? Hâtem-i Velâyet kimdir? Aşkın mâhiyeti nedir? Hazret-i Mûsâ aslında kimdir? Âlemlerin özellikleri, Kadir gecesinin bilinmeyen hakikat­leri nelerdir?” gibi sorulara verdiği cevaplar, hakikat yolcularına âb-ı hayat sunacaktır.

Ehlibeyt’in bâtınî yolunun ezelden ebede nasıl deve­ran ettiğini ve Ehlibeyt’in hakikatinin, vücûdun en yüce hakikati olduğunu Hazret-i Hâşim’den dinlemek de; Eh­libeyt muhiplerine, sofra-yı Ali’den nimetlenmek zevkini verecektir.

Kitabı incelemek için tıklayınız.

 E-kitap için tıklayınız.

Yazarı: Seyyid Hâşim Baba

Yayına Hazırlayan: Kahraman Özkök

Revak Kitabevi: 40

Celvetîlik Serisi: 2

Ebatları: 13,5×21 cm

Sayfa Sayısı: 208

Karton Kapak

Basım Tarihi: Ekim, 2017

ISBN: 978-605-82775-2-6