İki Gavs-ı Enâm Abdülkâdir Geylânî ve Abdüsselâm el-Esmer


Yazarı: Mihr-i Dîn Arûsî [Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi]
Hazırlayan: Arzu Meral


Fiyatı: 30.00 

Hazret-i Pîr Abdüsselâm el-Esmer ve tarîkati hakkında daha geniş mâlumat verecek bir serinin önsözü mâhiyetindeki bu sevimli eserin ilk bölümü, Kâdirî tarîkatine ayrılmış olup, ikinci bölümde Arûsî tarîkati anlatılmaktadır. Türkiye’de neredeyse hiç tanınmayan bu tarîkat hakkında, kendisi de bir Arûsî şeyhi olan Filibeli  Ahmed Hilmi Bey tarafından kaleme alınmış  ve tarîkatin Türkiye’deki seyrini de okuyucuya sunan ve bugüne kadar yayınlanmamış fotoğraflarla zenginleştirilmiş değerli bir kaynak.

Kitabı incelemek için tıklayınız.

E-kitap için tıklayınız.

Yazarı: Mihr-i Dîn Arûsî
[Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi]

Yayına Hazırlayan: Arzu Meral

Revak Kitabevi: 7

Arûsîlik Serisi: 2

Ebatları: 13.5×19.5 cm

Sayfa Sayısı: 212

Karton Kapak

Basım Tarihi: Ocak 2012

ISBN: 978-605-62635-4-5

Fiyatı: 30 TL