Mevlevî Nazif Dede Dîvânçe ve Risâlesi


Yazarı: Hasan Nazif el-Mevlevî
Hazırlayan: Gülbeyaz Karakuş


Fiyatı: 30.00 

Son dönem Osmanlı tarihinde, Mevlevîliğin Şems kolunun ve Kalenderiyye meşrebinin temsilcilerinden biri olan Şeyh Hasan Nazif Dede Efendi, eserlerinde Mevlevîliğin bugün pek konuşulmayan bâtınî meselelerini incelikle kaleme almıştır. Nazif Dede’nin yüksek eğitimi, irfanı ve ince zevkiyle coşkun ifadelere bürünen sözleri, okuyucuyu bambaşka bir dünyanın içine çekiyor. Çalışmanın birinci bölümünde, vâridat kabilinden nutuklardan oluşan Dîvânçe; ikinci bölümünde ise, genel olarak tarîkatlere, özel olarak da Mevlevî tarîkatine ilgi duyanlara rehberlik edecek bilgilerin bulunduğu bir Risâle yer almaktadır.

Kitabı incelemek için tıklayınız.

E-kitap için tıklayınız.

Yazarı: Hasan Nazif el-Mevlevî

Yayına Hazırlayan: Gülbeyaz Karakuş

Revak Kitabevi: 13

Mevlevîlik Serisi: 1

Ebatları: 13.5×21 cm

Sayfa Sayısı: 165

Karton Kapak

Basım Tarihi: Şubat 2013

ISBN: 978-605-63329-2-0

Fiyatı: 30 TL