Seyyid Seyfullah Külliyâtı II Risâleler


Yazarı: Nizâmoğlu Seyyid Seyfullah
Hazırlayan: Arzu Meral

(Tükendi)


Fiyatı: 60.00 

(TÜKENDİ)

Seyyid Seyfullah Külliyâtı’nın ikinci cildi olan Risâleler, modern insanın âşina olmadığı kadim bilgiler, müellifin ledünnî şerhleri ve bizzat tanıdığı zevât hakkındaki hatıraları ile okuyucuyu başka bir dünyanın içine sürükleyecektir.

Çalışmada yer alan dört risâleden ilki, Seyyid­lik Şerefi adlı risâle olup, seyyidlere ve ümmete nasihatler içermektedir. Eserde, kimi zaman tarihi olaylara, kimi zaman da âyet ve hadîslere dayanılarak edilen nasihatlerin yanı sıra, seyyidlere karşı yapılan eleşti­rilere de cevaplar verilmektedir. İkincisi, Vahdet-i Vücûd’un Anahtarı adlı risâle olup, vahdet-i vücûd konusuna giriş niteliğin­dedir. Varlık mertebelerinin son derece sistematik ve akıcı bir dille özet­lendiği risâle, meraklısı için pek çok konunun perdesini aralamada anah­tar vazifesi görecektir. Üçüncüsü, Taç Risâlesi olup, Nizâmî tâcının özellikleri hakkında bilgi vermektedir. Risâlede, tarîkat cihazlarıy­la özellikle taçlarla ilgilenenler için dikkat çekici bilgiler bulunmaktadır. Dördüncüsü ise, Mârifetler Risâlesi olup, o dönemde yaşamış bazı şeyhlerin hatıralarının yanı sıra, tevhîd, salavât, dünya, kader, ölüm gibi konularda irfanî yorumlar sunmaktadır.

Dem-i devrân-ı Pîr Seyyid Seyfullah
Kulûb-i âşıkân dola feyzullah
Bak neler yazmış koca veliyyullah
Okuyan kitâbın şâd olur billah

Kitabı incelemek için tıklayınız.

Yazarı: Nizâmoğlu Seyyid Seyfullah Efendi

Yayına Hazırlayan: Arzu Meral

Revak Kitabevi: 23

Halvetîlik Serisi: 4

Ebatları: 16×23 cm

Sayfa Sayısı: 232

Karton Kapak

Basım Tarihi: Mayıs 2014

ISBN: 978-605-64527-2-7