Vahdetnâme


Yazarı: Hazret-i Pîr M. Niyâzî-i Mısrî
Hazırlayan: Arzu Meral


Fiyatı: 100.00 

Hz. Mısrî; ilim, irfan ve keşf ile hakikatine erişilmesi mümkün olmayan sırların sırrı; Vücûd‘un Muhammed Niyâzî ismiyle Rûm’daki hitâbı, kevseri ve tenezzülüdür. O zât-ı akdes, Vahdetnâme adlı eserinde insan ve varlık mânâsına kelâm elbisesi giydirmiştir. Âl-i Abâ’nın Mısrî pençesinden zuhur eden bu kitap; samimi tâliplere rehber, dertli âşıklara derman, dirilmeyi bekleyenlere kıyamet sûru, sûretperestler için de bir fitnedir.

Kitabı incelemek için tıklayınız.

E-kitap için tıklayınız.

 

Yazarı: Hazret-i Pîr Muhammed Niyâzî-i Mısrî

Yayına Hazırlayan: Arzu Meral

Revak Kitabevi: 14

Halvetîlik Serisi: 1

Ebatları: 13.5×19.5 cm

Sayfa Sayısı: 108

Karton Kapak

1. Baskı: Mart 2013, 2. Baskı: Ocak 2015, 3. Baskı: Temmuz 2020

ISBN: 978-605-63329-3-7