Seyyid Seyfullah Külliyâtı I Manzum Eserler


Yazarı: Nizâmoğlu Seyyid Seyfullah
Hazırlayan: Arzu Meral

(Tükendi)


Fiyatı: 75.00 

(TÜKENDİ)

Seyyid Seyfullah Külliyâtı’nın ilk cildi olan Manzum Eserler, ihlâs, irfân ve aşk ile terennüm edilmiş nutuklardan oluşmaktadır. Son derece akıcı bir üslûpla ve maharetle kaleme alınmış olan Külliyât, okuyucuyu âdeta karşı durulamaz coşkun bir nehir gibi içine çekerek derin bir ummâna sürüklemektedir. Ehlibeyt meveddeti ve vahdet-i vücûd gibi tasavvufun en yüksek seviyedeki konularının işlendiği eserde, dinî mükellefiyetleri yerine getirirken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da ufuk açan şerhler bulunmaktadır. Devrin siyasî ve sosyal çarpıklıklarını tenkit eden ve nasihatler içeren kısımlar ise, okuyucunun dikkatini, hakikat ve gerçeklik arasındaki hassas dengeye çekmektedir. Asırlar ötesinden hayat dolu ve güncelliğini her dâim koruyacak sözlerle seslenen Seyyid Seyfullah hazretleri, nutuklarıyla sadece gönül ehline değil, hayatı anlamlandırmak derdinde olan herkese rehberlik edecektir.

Kitabı incelemek için tıklayınız.

 

Yazarı: Nizâmoğlu Seyyid Seyfullah Efendi

Yayına Hazırlayan: Arzu Meral

Revak Kitabevi: 22

Halvetîlik Serisi: 3

Ebatları: 16×23 cm

Sayfa Sayısı: 480

Karton Kapak

Basım Tarihi: Mart 2014

ISBN: 978-605-64527-1-0