Teber-i Sırrî


Yazarı: Sırrî Kalender


Fiyatı: 70.00 

Hz. İbrahim’den kaldığına inanılan teber, mür­şid elinde ise, Âl-i Muhammed düşmanlarından teberrîye, zulme divan durmadığına ve dervişlerinin nefs putunu kırmaya azmettiğine işaret etmektedir. Teber eğer derviş elinde ise, “Teberrâ ehlindenim, kendi nefsimin çıkıkları­nı da elimdeki teber ile düzeltmeye azmettim.” mânâsına gelmektedir.

Sırrî Kalender bu nutuklarında bir taraftan Ehlibeyt tevellâ ve teberrâsını, İnsân-ı Ekmel ve Ekber’in mânâsı­nı izah ederken, diğer taraftan da mâneviyat sahasındaki çarpıklıkları tenkit ederek teberini kullanmaktadır.

“Sun ey pîr-i mugân bâde bâde üstüne
Geçtikçe günler hicrân üstüne
Vuslat subhun aç cismin leyli üstüne
Doğan gün bizimdir ki şânımız şân üstüne”

Kitabı incelemek için tıklayınız.

 

Yazarı: Sırrî Kalender

Revak Kitabevi: 48

Rifâîlik Serisi: 10

Ebatları: 13,5×21

Sayfa Sayısı: 120

Karton Kapak

Basım Tarihi: Ekim, 2019

ISBN: 978-605-7722-00-3